Independence Day celebrations at RSS Headquarters, Chennai

RSS Sarsanghachalak Shri Mohan Ji Bhagwat hoisted national flag at Nagpur RSS Headquarters.


RSS Chennai celebrated its yearly Independence Day Celebrations at Shakthi Karyalaya, Chetput. Shri Jothi Ji, Sah Prant Karyalaya Pramuk hoisted the national flag. Shri Krishnaraj, Prant Karyalaya Pramuk, Shri Ramarajasekar, Prant Seva Pramuk, Shri Vivekanandan Prant Vidyarthi Pramuk and others were present.

Post a Comment

0 Comments