Changes in Uttar Tamilnadu Pracharaks this year
The changes (only) and responsibilities of RSS Pracharaks of Uttar Tamilnadu this year as decided in Prant Pracharak Bitak.

Shri Srinivasan (Prant Karyalaya Pramuk) will be Sankatan Mantri, Sevabharati.
Shri Krishnaraj (Prant Sah-Karyalaya Pramuk) will be the Prant Karyalaya Pramuk.
Shri Subramaniam (Erode Vibhag Sharirk Pramuk) will be the Prant Sah-Karyalaya Pramuk.
Shri Saravan (Vibhag Pracharak, Salem) will be Sankatan Mantri, Dharma Jagran Pramuk.
Shri Manikandan (Prant Sadasya) will be working with Sabarimala Ayyappa Seva Samajam.
Shri Kamaraj (Sah Vibhag Prachak, Kanchi) will be Pondy Sah Vibhag Pracharak.
Shri Ganesan (Sah Vibhag Pracharak, Salem) will be Vibhag Pracharak, Salem.
Shri Senthil (Jilla Pracharak, Namakkal) will be Sah Vibhag Pracharak, Erode.
Shri Rajadurai (Jilla Pracharak, Villupuram) will be Pondy Vibhag Sharirik Shikshana Pramuk.
Shri Tulasi Ganesan (Cuddalore Jilla Pracharak) will be working with  Vanavasi Kalyan Ashram.

Post a Comment

0 Comments