RSS Chief meets Acharya Mahashraman at Rajasthan

RSS Sarsanghachalak Mohan Bhagawat Ji met Acharya Shri Mahashraman, Head of Jain Swetembar Terapanth Group during his pravas at Ladnun, Rajasthan.  They discussed on moral values, politics and social issues. Kshetreya Pracharak Sri Durgadas, Sri Suresh Ji, Jodhpur Prant Pracharak Sri Muralidhar Ji, Prant Sanghachalak Lalit Ji Sharma, Sah Prant Pracharak Rajaram Ji, Jilla Sanghachalak Narayana Prasad Ji were present.(vsk jodhpur)

Post a Comment

0 Comments